feppia

Votre panier

Les Diapason d'Or

Diapason d'Or

Vynils en stock

Distribution d'artistes autoproduit

Vynils en stock Expédition 24h

Les plus de CD Mail

Vynils en stock

Distribution d'artistes autoproduit

Vynils en stock Expédition 24h

 

Compilation - Orain nan gaidheal - songEpuiséindisponible

Compilation, Orain nan gaidheal - song
Bookmark and Share
Suggestion de correction
Critiquez ce disque

Auteur : Compilation

Titre : Orain nan gaidheal - song

Résumé : OF THE GAEL W/CATHERINE-ANN MCPHEE/FLORA MCNEILL/MAGGIE (Dutch import)


Support : CD import
Genre musical : Musiques du monde - Musiques du monde
Date de sortie : 23/09/1999
Format : Boitier cristal  (À titre indicatif, peut être modifié sans notification préalable)

actuellement epuise


Tracklisting :

1 : An Aitearachd Ard
2 : Mo Bh= Dhubh Mh=r, Tiugainn Leum Ille Dhuinn, Tha Fear am Beinn, a Chao
3 : Slan le Leodhas Nam Beann Fuar
4 : Oran do Dh'lain Breac Macleoid
5 : 's Ann mu an Tacsa 'n de
6 : Uamh an Oir
7 : Beinn a' Cheathaich
8 : Gur E mo Ghille Dubhdhonn
9 : Coileach Peigi
10 : A Bhliadhna Gus an Aimsir Seo
11 : Chan E Caoidh Mhic Shiridh
12 : Griogal Cridhe
13 : Macgriogair O Ruadhshruth
14 : Di Sathuirne Ghabh mi Mulad
15 : A'mhic Lain 'ic Sheumais
16 : Ruileadh na Coilich Dhubh, Ruile Bean Aonghais
17 : Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh
18 : Psalm 33, v. 1-3


page precedente

© 2017 - CD Mail | Conditions générales de vente | Frais de port | Contactez-nous | Accès clients professionnels | accès site anglais