Québec émergent

Votre panier

Les Diapason d'Or

Diapason d'Or

Vynils en stock

Distribution d'artistes autoproduit

Vynils en stock Expédition 24h

Les plus de CD Mail

Vynils en stock

Distribution d'artistes autoproduit

Vynils en stock Expédition 24h

 

William Matheson - Gaelic bards & minstrelsEpuiséindisponible

Matheson, William, Gaelic bards & minstrels
Bookmark and Share
Suggestion de correction
Critiquez ce disque

Auteur : William Matheson

Titre : Gaelic bards & minstrels
(coffret : 2 CD)

Résumé : PART 16 IN THE SCOTTISH TRADITION SERIES (Dutch import)


Support : CD import
Genre musical : Musiques du monde - Musiques du monde
Date de sortie : 12/04/2001
Format : Boitier cristal  (À titre indicatif, peut être modifié sans notification préalable)

actuellement epuise


Tracklisting :

1 : Thriall ur Bunadh gu Pharao
2 : An Lóir Dhonn
3 : Deoch Slain't an Iarla Thuathaich Sin
4 : Och a Mhuire mo Dhunaidh
5 : An Deicheamh la Dethus a' Mhairt
6 : Mo Bheud's mo Chradh
7 : Bhliadhna Leumadsh Dh'ar Milleadh
8 : An Tall bu Ghnath le Macleoid
9 : Moch;s Mi'g Eirich 's a' Mhadainn
10 : An Cronan
11 : Mo Chradhghal Bochd
12 : A Bhean, Leasaich an Stop Dhuinn
13 : Ri Fuaim an Taibh
14 : Cha Surd Cadail
15 : Moch sa Mhadainn's mi 'g Eirigh
16 : 's Tim Dhomh Dusgadh O m'shuain
17 : 's Goirt Leam Gaoir Nam Ban Muileach


page precedente

© 2017 - CD Mail | Conditions générales de vente | Frais de port | Contactez-nous | Accès clients professionnels | accès site anglais