Chroniques de resistance

Votre panier

Les Diapason d'Or

Diapason d'Or

Vynils en stock

Distribution d'artistes autoproduit

Vynils en stock Expédition 24h

Les plus de CD Mail

Vynils en stock

Distribution d'artistes autoproduit

Vynils en stock Expédition 24h

 

Margaret Stewart - Fhuair mi pogEpuiséindisponible

Stewart, Margaret, Fhuair mi pog
Bookmark and Share
Suggestion de correction
Critiquez ce disque

Auteur : Margaret Stewart

Titre : Fhuair mi pog

Résumé : & ALLAN MACDONALD (Dutch import)


Support : CD import
Genre musical : Musiques du monde - Musiques du monde
Date de sortie : 10/05/1998
Format : Boitier cristal  (À titre indicatif, peut être modifié sans notification préalable)

actuellement epuise


Tracklisting :

1 : Fhuair mi pog a laimh an righ (i got a kiss of the kings hand)
2 : Bha caileag as t-earrach (there was a girl)
3 : Cille pheadair (kilphedir)
4 : Dol dhan taigh bhuan leat (going to the eternal dwelling with you)
5 : O mhairi 's tu mo mhairi (mary, you are my mary)
6 : I ho ro 's na Hug Oro Eile
7 : He na Bilibhig
8 : Slainte bhon t-sean duthaich (good health from the old country)
9 : Ochoin a Righ, Gur Tinn an Galair an Gradh (alas! Sore is the Disease o
10 : Cro Chinn T-saile/a' Bhanais a Bha'n Ciostal Odhar/siuthadaibh Bhalacha
11 : Cumha mhic an-toisich (macintosh's lament)
12 : Ruidhlichean pioba (pipe reels)
13 : Uamh an Oir (cave of Gold) /cumha an T-seana Chlaidheimh (lament for th
14 : 's Olc an Obair do Theachdairean Cadal (sleep is Ill Work for Messenger
15 : Port na bp·cai (the tune of the fairies)


page precedente

© 2017 - CD Mail | Conditions générales de vente | Frais de port | Contactez-nous | Accès clients professionnels | accès site anglais